Stagiu de JuJitsu TraditionalPerioada: 30/09/2011 - 02/10/2011

In perioada 30.09.2011 - 02.10.2011 va avea loc
stagiul tehnic de JuJitsu Traditional condus de Sensei George Chivaran - 6 dan JuJitsu, reprezentant al WJJKO - WJJF in Romania si
Shihan Pavel Milovan 8 dan JuJitsu, fiind invitati si alti maestri de arte martiale cat si cluburi cu specific, televiziunea locala si presa.
In cadul acestui stagiu vor avea loc demonstratii de autoaparare, kata si un concurs de demonstratii de autoaparare.

Mai multe detalii pe www.csvaran.ro