Într-o traducere directă, Iai-do este “calea prezenţei mentale şi a acţiunii imediate” În vechime, făcea parte din tehnicile de kenjutsu. Cu timpul a devenit o artă marţială distinctă. Se spune că dacă IAI este bun, nu este nevoie de JUTSU. Prin asta se intelege că dacă prima tehnică de Iaido este corectă, adversarul a pierdut, deci nu este nevoie de luptă.

Maestri de iaido spun că atunci cand execuţi un kata, nu trebuie să tai un adversar. Ci pe tine si să-ţi vezi interiorul. Să te analizezi. Practicarea unui kata de iaido presupune executarea de tehnici fără partener. Se urmăreşte corectitudinea tehnicii, forma şi poziţia corpului, expresivitatea mişcării, zanshin – atenţia.

Elementele tehnice importante sunt: Nuki tsuke – scoaterea katanei din teacă concomitent cu prima tăietură, Kiri Tsuke – a doua tăietură, Chiburi – scuturarea katanei de sânge, Noto – intoducerea în teacă. Toate kata-urile conţin aceste patru tehnici. Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū (天真正伝香取神道流) include iaijutsu în practica curentă în sec. al XV-lea Pe la sfârşitul sec. al XVI, Hayashizaki Jinsuke (Minamoto no) Shigenobu (林崎甚助重信) (1546–1621) este considerat a fi primul care s-a dedicat şcolii de Iaido. Două mari şcoli de astăzi, rezultă din studiile sale: Musō Shinden-ryū (夢想神伝流) şi Musō Jikiden Eishin-ryū (無雙直傳英信流). Există numeroase şcoli de iaido vechi. Acestea se numesc koryu. S-a creat o şcoală, Seitei, derivată din şcolile vechi, care iniţiază începătorul de iaido. În aces moment în Seitei sunt 12 kata.