Isshin-ryu


Okinawa Isshin-ryu (Calea inimilor unite) este un stil de artă marţială originar din insula Okinawa.

Istoric

Okinawa este patria şcolilor de arte marţiale cunoscute îndeobşte sub denumirea de Karate. De provenienţă chineză şi cu aportul substanţial al populaţiei locale, Karate s-a sintetizat de la început ca un sistem defensiv civil, de luptă "om la om". Denumirea de Karate este folosită abia începind cu secolul XX, în trecut fiind uzuală denumirea "To De" (mâna chinezească). Gichin Funakoshi înlocuieşte ideograma „kara” (China) cu „Kara” (gol) din cauza conflictului existent între naţionalismul japonez şi tot ce era străin. În anii ’30 maeştrii din Okinawa adoptă oficial denumirea Karate cu ideogramele „mâna goala”, formulă utilizată de toate şcolile din Okinawa în prezent, inclusiv de celebra şi străvechea şcoală Kojo, care are cel mai vechi stil de Karate atestat documentar din Okinawa. Alte denumiri uzuale în ziua de astăzi, Kempo, Okinawa Te, Ryukyu Kempo, etc. sunt în general sisteme de sorginte hawaiană sau americană cu rădăcini în Okinawa, dar amestecate cu Jiu Jitsu sau Kung Fu.

Tatsuo Shimabuku

Un stil aparte care conservă multe din tehnicile antice cum ar fi: lovitura cu pumnul vertical, versiuni vechi ale kata Kushanku, Naihanchi (Tekki), Chinto, este Isshin-ryu (şcoala inimilor unite) creat în anii 1950 de către maestrul Tatsuo Shimabuku din Okinawa.

Tatsuo Shimabuku s-a născut pe 9 septembrie 1906 în satul Kiyan din Okinawa într-o familie modestă cu 10 copii. Având o constituţie destul de firavă, părinţii decid să-l trimită să înveţe karate la unchiul său, Urshu Matsumura, care preda Shorinryu într-o localitate apropiată. Micul Shimabuku participă cu mult zel la antrenamentele unchiului său, ţinând cont că trebuia să muncească în ferma familiei şi să străbată în fiecare zi cei 8 km până la dojo (sala de antrenament). Progresează foarte repede ajungând în câţiva ani asistentul unchiului său şi posesorul unor abilităţi remarcabile: câştigă constant la concursurile de aruncare a suliţei şi de sărituri.

La 23 de ani începe studiul cu unul dintre cei mai faimoşi maeştri de karate Kyan Chotoku. De la acesta îşi însuşeşte Shorin kata: Seisan, Naihanchi, Wanshu, Kushanku (versiunea Yara), Tokumeni No Kun precum şi exerciţiile de kiko (lucru cu energia internă ki). Prin maestrul Kyan il cunoaşte pe Choki Motobu şi studiază pentru o perioadă în paralel cu acesta lupta liberă. S-ar părea că la Motobu l-a întâlnit pe misionarul creştin de origine chineză Tang Gee Hsiang care îl învaţă principii şi tehnici de Hsing Yi (stil intern de Kung Fu, foarte agresiv). Din Hsing Yi este cert că provine Yory Ashi (deplasarea cu pasul adăugat) precum şi extraordinara ofensivitate a stilului Isshin-ryu.

După moartea maestrului Kyan în 1945, Tatsuo Shimabuku studiază Gojuryu cu fondatorul acestui sistem, Chojun Miyugi incluzând în sistemul său Sanchin şi Seienchin Kata. Despre Sanchin va spune că “nu există karate fără Sanchin”. În această perioadă Tatsuo Shimabuku îşi testează de multe ori tehnicile marţiale în lupte de stradă, în special cu răufăcătorii Yakuza, ajungând să fie cunoscut şi temut ca luptător. Pentru completarea cunoştinţelor marţiale, practică kobudo (arme traditionale) cu Moden Yabiku şi cu Shinken Taira, studiind cu acesta din urmă până în 1960.

Spre sfârşitul anilor 40, Tatsuo Shimabuku îşi deschide un mic dojo in Agena unde predă propria viziune, rezultată din îmbinarea celor mai bune principii şi tehnici din Shorin si Goju sub denumirea de “Chan migwa-tei (“stilul karate al lui Kyan cel cu ochii mici”). In ianuarie 1954 Tatsuo Shimabuku are un vis în care o zeiţă a apelor, Mizugami îi spune să-şi denumească stilul Isshin-ryu (Şcoala inimilor unite). De aceea, ziua de 15 ianuarie 1954 este considerată ziua de naştere a stilului Isshin-ryu iar emblema stilului o reprezintă pe zeiţa apelor ieşind din mare.

Prima organizaţie oficiala de karate Isshin-ryu, American Okinawan Karate Association - AOKA (”Asociatia Americano-Okinawiana de karate”), a fost formată în 1960 de Tatsuo Shimabuku, Eiko Kaneshi, Harold Mitchum, Kinjo Kinsoku, Steve Armstrong şi alţii. În 1964 şi 1966, Tatsuo Shimabuku îşi vizitează elevii din America. Cu această ocazie este realizat un film cuprinzând toate mişcările kata din stil. În 1972, Tatsuo Shimabuku se retrage din funcţiile oficiale, lăsându-l pe fiul său Kichiro la conducerea stilului. Maestrul Tatsuo Shimabuku moare pe 30 mai 1975.

Dezvoltarea stilului Isshin-ryu după moartea lui Tatsuo Shimabuku

De remarcat că la începutul anilor 50, Corpul Puşcaşilor Marini ai Statelor Unite căuta un maestru şi o metodă pentru instruirea soldatilor în lupta corp-la-corp. Criteriile de alegere a metodei preferate erau: agresivitatea, simplitatea, uşurinţa învăţării şi rapiditatea progresului. Dupa vizitarea mai multor dojo-uri din Okinawa precum şi din restul Japoniei, oficialii puşcaşilor marini s-au oprit asupra stilului Isshin-ryu care întrunea toate calităţile menţionate. Povestirile spun că Tatsuo Shimabuku i-a uimit pe americani bătând câteva cuie groase într-o bârnă de stejar doar cu cantul mâinii, afirmând că îi poate antrena să facă la fel în 3-4 luni. Chiar şi în prezent stilul Isshin-ryu constituie baza antrenamentelor de luptă corp-la-corp ale Puşcaşilor Marini şi ale trupelor SEAL ale Marinei Statelor Unite, iar instructorii militari sint purtători ai centurii negre în stilul Isshin-ryu. Eficienţa acestui stil a fost testată cu suces în războaiele din Coreea si Vietmam. La ora actuală, Isshin-ryu este unul dintre cele mai răspândite sisteme pe continentul american. Adaptabilitatea şi lipsa de prejudecăţi în domeniul tehnic l-au făcut să fie cel mai unitar stil de Karate până în present.

În Isshin-ryu există foarte multe curente, asociaţii, maestri, fiecare având propria metoda, uneori cu foarte multe deosebiri faţă de forma iniţială, dar toţi practică Isshin-ryu.

Joshinkan Isshin-ryu

Joshinkan Isshin-ryu curentul spiritului superior al inimilor unite este o abordare deosebită a stilului Isshin-ryu, care promovează o concepţie realistă a tehnicii de Isshin-ryu, mai apropiată de lupta de stradă, pe baza tehnicilor vechi de luptă corp la corp dezvoltate în Okinawa. Tehnica traditională este folosită ca sursă de inspiraţie pentru tehnicile moderne, având în vedere că multe din vechile metode erau destinate omorîrii adversarului, nemaifiind actuale in contextul modern. Pe de altă parte, multe din tehnicile vechi de luptă sunt foarte actuale în contextul conflictului stradal contemporan. Stilul Joshinkan a adoptat, de asemenea, multe tactici şi tehnici din stilurile shoot wresling, Brazilian Ju Jitsu, American Kempo, Escrima şi chiar din Kick Boxing. Toate aceste se pot regăsi cu puţină imaginaţie şi în mişcările Kata vechi. Creatorul conceptului, Shihan Lars Andersen (5 Dan Isshin-ryu) lucrase ani ca poliţist sub acoperire cu bandele de motociclişti (Hell’s Angels) şi fusese instructor în cadrul Forţelor Naţiunilor Unite în Kosovo (KFOR) şi al Academiei Daneze de Poliţie. Având o bogată experienţă în ceea ce se numeşte luptă de stradă, el a studiat multe mişcări din Kata vechi adaptându-le şi facându-le eficiente în contextul actual. În Joshinkan Isshin-ryu există o formă de luptă de antrenament, numită “Dojo Kumite”, în care sunt permise foarte multe tehnici din arsenalul de tehnici: lovituri de braţe la faţa si la corp, prize, proiecţii, luptă la sol, loviturile la testicule toate în condiţii de contact direct, aşa cum erau vechile forme de lupta tegumi din Okinawa.

In Europa şi în România curentul promovat este Joshinkan Isshin-ryu.

Descrieri ale stilului Isshin-ryu

Caracteristici ale stilului Isshin-ryu

Principalele caracteristici ale Isshin-ryu sunt:

Kata

Kata (型 or 形) (in traducere literală: "formă") este un cuvânt japonez care descrie în detaliu modul în care trebuie efectuată o mişcare. Un sistem este sintetizat prin metodele formale de a-l practica sau kata. În general se consideră că există treisprezece kata care aparţin stitului Isshinryu: (opt fără arme, trei cu arme Bo şi două cu arme Sai

 

Kata fără arme

(listate în ordinea de învăţare)

În unele şcoli de Isshinryu ultimul kata care se învaţă este Sanchin. În altele se învaţă Wansu înainte de Naihanchi.

 

Kata cu arme Bo

 

Kata cu arme Sai

Originile şi semnificaţiile diferitelor Kata

Goju-ryu înseamnă "modul dur şi moale" iar cele două two kata pe care Isshin-ryu le preia din Goju-ryu, anume Seiuchin and Sanchin, sunt două kata care sunt adeseori practicate cu o respiraţie accentuată şi o tensiune dinamică. Ele constituie tehnici avansate de respiraţie şi, dacă sunt bine executate, se pot uşor distinge elemente dur/moale al fiec+reia dintre aceste kata.

Organizare

Organizare internaţională

Conducătorul actual al Isshin-ryu din Okinawa este Kichiro Shimabuku (10 Dan), fiul cel mai mare al lui Tatsuo Shimabuku. Există însă şi divergenţe de ordin politic şi unii dintre practicanţii stilului ar prefera să-l urmeze Ciso Shimabuku, pe fiul mai tânăr al lui Tatsuo Shimabuku sau pe ginerele lui, Angi Uezu (9 Dan), care este conducătorul altei organizaţii în Okinawa.

Exista numeroase organizaţii de Isshin-ryu care sunt independente de conducerea din Okinawa, fiecare având alt conducător. Dintre aceste organizaţii se pot menţiona:

La nivel mondial există United Isshin-ryu Council, un fel de consiliu de coordonare a tuturor organizaţiilor independente de Isshin-ryu care păstrează unitatea stilului.

The Isshin-kai este o asociaţie de Isshin-ryu, Karate şi Kobudo care urmăreşte să păstreze învăţăturile lui Tatsuo Shimabuku. Ea a fost creată în septembrie 1998 de către difiţi discipoli direcţi ai maestrului Tatsuo Shimabuku, printre care: Tokumura Kensho, Arsenio J. Advincula and Robert Safreed.

Isshin-ryu în România

În România primul dojo s-a deschis pe 1 octombrie 1998 in Iaşi. În prezent exista Federatia Okinawa Karate Isshinryu cu dojo-uri la Iaşi, Suceava si Bacău. Răspândirea dificilă se datorează faptului că Joshinkan Isshin-ryu este un sistem necomercial care pune mare accent pe formarea spiritului de luptător în adevăratul sens al cuvântului si nu pe un karate de duminică. Organizaţia română promovează lupta contact cu şi fără arme. De asemenea, Joshinkan Isshin-ryu, în ciuda aspectului foarte dur si necomercial, poate fi practicat şi de către persoanele cu diferite afecţiuni circulatorii şi locomotorii în scopul recuperării şi întreţinerii sănătăţii. In dojo-ul central din Iaşi există un număr de persoane cu diferite afecţiuni care în timp s-au recuperat şi practică în continuare Isshin-ryu pentru menţinerea sănătăţii. Practicanţii stilului Isshin-ryu consideră că complexitatea deosebită (de exemplu, există peste 70 tehnici diferite de picior) şi antrenamentul neconvenţional ajută foarte mult la dezvoltarea inteligenţei şi a spiritului.

Organizaţia Română de Isshin-ryu este afiliată la Joshinkan Isshinryu Karate Kobudo Renmei si la Okinawian Isshinryu Karate and Kobudo Asociation condusa de Sensei Angi Uezu (9 Dan).

Stilul Isshin-ryu este promovat în România de Sensei Andrei Trandaf (4 Dan)