KOBUDO


ESTE un sistem integrat de tehnici de luptã, în care sunt

folosite atât tehnici de luptã cu arme cât si tehnici de luptã cu mâinile libere. 

În limba japonezã, prin "ko" se întelege vechi, iar prin "budo", arte martiale

Este sistemul care îmbinã tehnicile de luptã cu arme si fãrã arme,

un practicant de kobudofãcând în acest fel fatã eficient oricãrei situatii

conflictuale, indiferent de adversarul întâlnit.

Fie cã agresorul este înarmat sau posedã o fortã fizicã superioarã, un

practicant de kobudo va iesi învingãtor prin tehnica superioarã si utilizarea

unor contra-tehnici adecvate.

    

      

         WORLD KOBUDO FEDERATION

(W.K.F.FEDERATIA MONDIALÃ DE KOBUDO)

  

     

 

 

W.K.F. este o organizatie de arte martiale non-politicã, ce combinã

disciplinele si stilurile, si acceptã dojo-uri mari sau mici. Scopul sãu principal

este de a uni artele martiale sub o singurã "umbrelã", pentru a ridica

standardul, calitatea si nivelul budo-ului.

 

De ce a fost fondatã W.K.F.?

De mai mult timp, rivalitatea dintre diferitele Federatii sau stiluri de arte

martiale a dus la fragmentarea acestora. Luând în considerare multiplele

incompatibilitãti dintre filozofii si discipline, W.K.F. a fost creatã în spiritul 

inovatiei si al respectului pentru traditie.

 

Cui se adreseazã W.K.F.?

W.K.F. este o asociatie pentru toate scolile de arte martiale al cãror rol

este de a studia si promova Calea Martialã.

Se adreseazã tuturor practicantilor disciplinelor de arte martiale (bãrbati,

femei, copii).

Prin dezvoltarea la nivel local, regional si international a artelor martiale,

W.K.F. promoveazã o mai bunã cunoastere a tuturor disciplinelor de arte

martiale.